JÄSENASIAT

Jokilaaksojen kelkkailijoiden  toiminta on keskittynyt pääsääntöisesti kelkkauraverkoston rakentamiseen. Talkootöitä on tehty tuhansia tunteja ja paljon on luvallista uraa jo aikaan saatu ja lisää ollaan tekemässä.

Kerhon toimintaa pyritään kehittämään myös muulla jäsentoiminnalla ja uusia ideoita otetaan mielellään vastaan. Niitä voi antaa joko facebook-ryhmän kautta tai mielellään ottamalla suoraan yhteyttä jaoksien vetäjiin tai hallituksen jäseniin.

 

Jäsenmaksut

 • jäsenmaksu 40 €
 • Viikkolupa 10€/viikko
 • perhejäsenmaksu 20 €/henkilö/kausi. Edellyttää, että samassa taloudessa asuu yksi täyden jäsenmaksun 40€ maksanut henkilö!
 • kannatusmaksu 10 €
 • yrityskannatusmaksu 50 €

Jäsenkortilla pystyt todistamaan jäsenyytesi ja saavutat alla mainitut edut ja oikeudet:

 • käyttämään kerhon rakentamia kelkkauria ja taukopaikkoja
 • osallistumaan Suomen Moottorikelkkailijat ry:n (SMK) alaisiin kelkkakilpailuihin (kerhon nimen lyhenne Jokikelkka)
 • jäsenliikkeiden jäsenetuihin
 • osallistumaan kerhon sisäisiin jäsentenvälisiin kelkkakilpailuihin
 • osallistumaan kokouksissa kerhon toiminnan kehittämiseen
 • pääset keskustelemaan ajankohtaisista asioista facebook-ryhmässä 'jokikelkka'

 Vanhojen jäsenien jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenrekisterissä oleville jäsenille lähetetään jäsenmaksulaskut vuosittain marraskuun lopussa. Kun jäsenmaksu näkyy kerhon tilillä, jäsenelle lähetetään postissa vuositarra ja jäsenkortti. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.


Jäsenmaksuvarojen käyttäminen

Jäsenmaksutuloista puolet ohjataan, jäsenmäärien suhteessa, suoraan kunnallisten jaoksien käyttöön. Jaoksien määrärahojen käytöstä vastaa jaoksien vetäjät kunnittain. Varoilla on tarkoitus kehittää ja ylläpitää kunnallisia kelkkauraverkostoja. Varoja annetaan laskuja tai kuitteja vastaan. Hallituksen erillisellä päätöksellä lopuistakin jäsenmaksuvaroista voidaan ohjata lisää määrärahaa aktiivisille jaoksille, mikäli niiden toiminta sitä vaatii ja rahaa on käytettävissä.

Jäsenmaksuvaroja käytetään myös uralupien hakemiseen maanomistajilta, jäsenkortteihin, karttoihin ja tarroihin sekä jäsenmaksutuloilla pidetään yllä myös kotisivuja ja jäsenrekisteriä. Kuluja syntyy myös jäsenmaksujen laskutuksista ym. toimistokuluista.

Yhteislupa

Naapurikerhojen kanssa on tehty yhteislupasopimus joka mahdollistaa ajamisen laajalla alueella yhden kerhon jäsenyydellä.

 

©2022 Jokilaaksojen kelkkailijat ry - Putteri (MMD Networks Oy)