JÄSENASIAT

 

Jäsenmaksut

 • jäsenmaksu 40 €
 • Viikkolupa 10€/viikko
 • perhejäsenmaksu 20 €/henkilö/kausi. Edellyttää, että samassa taloudessa asuu yksi täyden jäsenmaksun 40€ maksanut henkilö!
 • kannatusmaksu 10 €
 • talkoomaksu 40 €

 

Jäsenmaksuvarojen käyttäminen

Yhdistyksen varojen käytöstä vastaa hallitus. Varat käytetään yhdistyksen toimintaan ja sen kehittämiseen. Vastaamme alueemme uraston rakentamisesta ja ylläpidosta, joka viekin suurimman osan budjetista. 
Jäsenmaksuvaroja käytetään kalustohankintoihin, uralupien hakemiseen maanomistajilta, jäsenkortteihin, karttoihin ja tarroihin sekä jäsenmaksutuloilla pidetään yllä myös kotisivuja ja jäsenrekisteriä jne. Kuluja syntyy myös jäsenmaksujen laskutuksista ym. toimistokuluista.
Kerhon toimintaa pyritään kehittämään myös muulla jäsentoiminnalla ja uusia ideoita otetaan mielellään vastaan. Niitä voi antaa joko facebook-ryhmän kautta tai mielellään ottamalla suoraan yhteyttä jaoksien vetäjiin tai hallituksen jäseniin.

 

Jäsenkortilla pystyt todistamaan jäsenyytesi ja saavutat alla mainitut edut ja oikeudet:

 • käyttämään kerhon rakentamia kelkkauria ja taukopaikkoja
 • osallistumaan Suomen Moottorikelkkailijat ry:n (SMK) alaisiin kelkkakilpailuihin (kerhon nimen lyhenne Jokikelkka)
 • jäsenliikkeiden jäsenetuihin
 • osallistumaan kerhon sisäisiin jäsentenvälisiin kelkkakilpailuihin
 • osallistumaan kokouksissa kerhon toiminnan kehittämiseen
 • pääset keskustelemaan ajankohtaisista asioista facebook-ryhmässä 'jokikelkka'

 

Vanhojen jäsenien jäsenmaksujen maksaminen

Jäsenrekisterissä oleville jäsenille lähetetään jäsenmaksulaskut vuosittain marraskuun lopussa. Kun jäsenmaksu näkyy kerhon tilillä, jäsenelle lähetetään postissa vuositarra ja jäsenkortti. Jäsenmaksu on voimassa kalenterivuoden.

 

 

Yhteislupa

Naapurikerhojen kanssa on tehty yhteislupasopimus joka mahdollistaa ajamisen laajalla alueella yhden kerhon jäsenyydellä.